Article

Bijtprotocol Amsterdam

Het Bijtprotocol beoogt duidelijkheid te geven over de wijze waarop wordt ingegrepen na een bijtincident of na een dreigend bijtincident. De maatregelen worden beschreven en met de registratie van incidenten kan het aantal incidenten inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij wordt opgemerkt dat het Bijtprotocol zich beperkt tot honden die (dreigen te) bijten. Dit betekent echter niet dat anderszins hinderlijke honden geen maatregel opgelegd kunnen krijgen als bedoeld in artikel 5.15 APV. In het Bijtprotocol is vastgelegd hoe in het algemeen wordt ingegrepen bij bijtincidenten. De incidenten zijn veelal afhankelijk van de specifieke situatie en omstandigheden. In voorkomende gevallen kan het college afwijken van het algemene beleid. Het college kan hierbij zowel zwaardere maatregelen als lichtere maatregelen opleggen.

Gemeente Amsterdam, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 9 juli 2019

Image credits

Header image: J. Huisman, R&D

Icon image: www.pikist.com

Media

Documents