Article

PROGRAMMA GROEN&BLAUW

Groen, Blauw en Rood Verbonden: een kwestie van dromen, durven en doen

Het programma Groen & Blauw richt zich op ontwikkelingen tot het jaar 2030. De gewenste ontwikkeling stimuleert niet alleen een keuze bepaling omtrent de plaats en betekenis van het groen en het blauw, het stuurt ook een mogelijke aanpassing in ontwerp, gebruik, beheer en onderhoud.

Deel I van dit programma geeft uitgebreid de achtergronden van het Groen en Blauw inZuidoost. Het programma wordt door 3 basisgedachten geleid en ondersteund; Dromen, Durven enDoen. Wat is de Droom van de nieuwe openbare ruimte in 2030, welke ambities moet jedaarvoor Durven nastreven en wat moet je daadwerkelijk gaan Doen?

Deel II van het programma geeft hier antwoord op. Hierbij worden drie ambities ingezet om het groen en blauw verder te verbeteren. Ambitie 1 is het ontwikkelen van een samenhangende Groenstructuur met herkenbaar groen. Ambitie 2 is het ontwikkelen van een duurzaam watersysteem. En tenslotte ambitie 3 is het vergroten van de esthetische, ecologische en gebruikskwaliteit. Daarnaast heeft het programma Groen & Blauw een relatie met het parallel lopende Woningbouwonderzoek.

Tekst en samenstelling : stadsdeel Zuidoost, Amer Adviseurs en Sjaak Gieling

Foto’s en illustraties : stadsdeel Zuidoost, gemeente Amsterdam, Bosch en Slabbers, DRO en Gemeente Archief.

Lay-out en drukwerk : Stadsdrukkerij Amsterdam NV

Image credits

Header image: bron: nl.m.wikipedia.org

Icon image: bron: nl.m.wikipedia.org

Media

Documents