Article

Grote Groen Onderzoek 2008

Het bezoek aan en gebruik van parken, recreatiegebieden en groen in de woonomgeving in Amsterdam

Het Grote Groenonderzoek
In 1996 onderzocht Amsterdam voor het eerst op structurele wijze het parkbezoek van Amsterdammers; het zogeheten Grote Groenonderzoek. De gemeente hecht groot belang aan de parken en wil weten of de stadsbewoners er net zo over denken. Dit onderzoek is opnieuw gedaan in 2008 en de uitslag is opmerkelijk: het parkbezoek is enorm gestegen!

Buiten de stad
Ook de recreatiegebieden aan de rand en buiten de stad zijn veel populairder dan in 1996. De toename van het aantal bezoeken is niet zo explosief, maar eveneens opmerkelijk. Ruim anderhalf keer zoveel Amsterdammers bezoeken in 2008 deze gebieden als in 1996 (zie tabel Bezoek recreatiegebieden, blz. ). Bezocht in 1996 60 procent van de Amsterdammers het Amsterdamse Bos, nu is dat ruim driekwart. Ook voor de recreatiegebieden geldt, net als bij de parken, dat alle gebieden vandaag de dag meer Amsterdammers trekken dan in 1996.

Dienst Ruimtelijke Ordening, Dienst Onderzoek en Statistiek
Dr. Harry Smeets en Dr. Jos Gaddet
Amsterdam, december 2008

Image credits

Header image: pexels.com

Icon image: pexels.com

Media

Documents