Article

Het asielzoekerscentrum als buurthuis?

Over vrijwilligerswerk in asielzoekerscentra in Amsterdam en Brussel

In zowel Nederland als België worden bewoners geactiveerd om activiteiten te organiseren voor asielzoekers. Asielzoekerscentra zouden op die manier beter geïntegreerd raken in de context van een gemeente of woonwijk. Dit burgerschapsideaal staat niet op zichzelf. De beleidswens voor een lokale integratie van asielzoekerscentra vertoont paralellen met bredere maatschappelijke en academische discussies over lokale participatie en actief burgerschap.

Studulski , R., & Verloo, N. (2019). Het asielzoekerscentrum als buurthuis? Over vrijwilligerswerk in asielzoekerscentra in Amsterdam en Brussel. B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij46(1), 65-84.
DOI: 
https://doi.org/10.5553/BenM/138900692019046001006 

Image credits

Header image: Pexels

Icon image: Pexels

Media

Documents