Article

CO-CREATE

Jongeren voor een 'gezonde' maatschappij

Bij CO-CREATE hebben jongeren de leiding in het maken van plannen voor een ‘gezonde’ maatschappij: een omgeving waarin jonge mensen een gezond leven kunnen leiden. Jongeren werken samen in groepen en zetten hun ideeën om in beleidsvoorstellen. De voorstellen worden besproken met beleidsmakers.

De jongeren worden getraind om goede beleidsvoorstellen te ontwikkelen. De training is erop gericht dat jongeren belangrijke informatie uit hun eigen leven en leefomgeving gebruiken bij hun ideeën. Jongeren maken bijvoorbeeld systeemkaarten en doen ‘photo voice’ en interviews om hun beleidsvoorstellen beter te maken.

Als de ideeën duidelijk zijn heeft CO-CREATE voor iedere jongerengroep een budget beschikbaar waarmee de implementatie van het beleidsvoorstel getest kan worden door activiteiten te organiseren. De Nederlandse jongeren kunnen door te vloggen en bloggen in contact komen met de jongeren in Engeland, Noorwegen, Portugal en Polen die ook aan CO-CREATE meedoen.

Additional info

Image credits

Icon image: https://www.fhi.no/en/studies/co-create/our-work/