Article

Digitale ongelijkheid

Een participatieve verkenning in Amsterdam

In een snel veranderende en digitaliserende samenleving staan we voor de opgave om alle burgers volwaardig mee te laten doen. In de praktijk is gebleken dat veel minima beperkt digitaal redzaam zijn en zich onvoldoende kunnen redden in de huidige maatschappij. Deze constatering was voor de armoederegisseur van de gemeente Amsterdam aanleiding om dit thema nader te onderzoeken.

Goedhart, N. S., Dedding, C., & Kattouw, R. (2017). Digitale ongelijkheid: Een participatieve verkenning in Amsterdam. Gemeente Amsterdam.

Retrieved from here

Image credits

Header image: Goodfreepics

Icon image: Goodfreepics

Media

Documents