Article

Verhalen bij de thee - De ICT loopbaan van mensen met een afstand tot de online wereld

Ruim 4 miljoen Nederlanders hebben geen of beperkt toegang tot het internet. Als we dit vertellen, reageren mensen vaak verbaasd met een ‘Wie zijn dat dan?’. Vaak direct gevolgd door ‘Oh ja, ouderen zijn onhandig met de computer’. Digitale ongelijkheid treft echter niet alleen ‘ouderen’, en gaat dus ook niet vanzelf over met de volgende generatie. Noch gaat het simpelweg over een gebrek aan digitale vaardigheden. Digitale toegang vereist bijvoorbeeld ook goed werkende apparaten en toegang tot betaalbare wifi. Echter ook daarmee doen we het probleem te kort.

Niet iedereen krijgt dezelfde kansen in het leven. De context waarin je opgroeit, leeft en werkt is van grote invloed op of en hoe je in aanraking komt met de online wereld. Deze contextafhankelijke ervaringen bepalen mede hoe je gebruik kunt en durft te maken van het internet én wie je om hulp kunt vragen als je problemen hebt met de computer. Helaas is er nog weinig aandacht voor de levensloop van mensen en de grote mate van (structurele) kansenongelijkheid die zich daarin manifesteert.

In opdracht van de Alliantie Digitaal Samenleven hebben we 15 mensen uit negen huishoudens meerdere malen thuis bezocht om te praten over hun ICT-loopbaan. De problemen die mensen ervaren met digitale toegang hebben we zoveel mogelijk samen proberen op te lossen. Door samen achter de laptop aan de slag te gaan, leerden elkaar kennen en vertrouwen. Al doende verkregen we een gedetailleerd beeld van de problemen die mensen ervaren en hoe deze zijn te verklaren. De Alliantie Digitaal Samenleven heeft
de laptops beschikbaar gesteld. Deze laptops zijn uitgedeeld via lokale maatschappelijke organisaties
en mogen mensen houden.

Mensenlevens laten zich moeilijk samenvatten. Over ieder levensverhaal of huishouden hadden we een boek kunnen schrijven. In dit boekje delen we slechts kleine fragmenten uit de levens van mensen, tezamen illustreren deze mini-verhalen de optelsom die leidt tot digitale ongelijkheid. Tevens maken de verhalen duidelijk hoeveel werk mensen achter de voordeur verzetten om aan te haken bij de digitale wereld; zij blijven (noodgedwongen) keer op keer zoeken naar oplossingen voor hun (digitale) problemen. We nodigen de lezer uit om te reflecteren op de eigen toegang tot de online wereld en de connectie met de levensverhalen te zoeken, in de hoop dat dit bijdraagt aan meer begrip voor mensen die worstelen met de online wereld en de groeiende online wereld voor iedereen toegankelijk wordt.

Auteurs: Christine Dedding, Jasmijn Obispo en Nicole Goedhart.

Image credits

Header image: verhalen bij de thee afbeelding

Media

Documents