Article

Accelerated roll-out of home rehabilitation using Ehealth

This implementation project takes place within the framework of the Incentive scheme eHealth Home (SET), which was applied for from Vivium Naarderheem in collaboration with Margriet Pol, science practitioner for Vivium as well as the Hogeschool van Amsterdam (researcher at the Digital Life research group, among others). It is a collaboration project of Vivium Naarderheem, Vivium Thuiszorg and the Zilveren Kruis. Amsterdam University of Applied Sciences plays a supporting role in training in the use of eHealth.

Ehealth_hva.png

Dit project betreft een opschaling van het gecombineerde eHealth systeem Hipper inclusief een beeldapp ten behoeve van thuisrevalidatie na een opname in een geriatrische revalidatie zorginstelling (GRZ). Het streven is dat na de projecttijd van drie jaar 350 revalidanten gebruik hebben gemaakt van dit eHealth systeem. Daarnaast is het gebruik van eHealth structureel ingebed in de werkwijze van zowel de zorgprofessionals in de eerste lijn als de ambulante revalidatie ter ondersteuning van de revalidatie thuis.

Het Hipperplatform (coaching ondersteund door sensortechnologie), dat revalidatie thuis mogelijk maakt voor mensen in de geriatrische revalidatie, wordt momenteel al bij 100 revalidanten ingezet. Daarnaast wordt het concept van beeldbellen door Thuiszorginstelling Vivium succesvol toegepast, echter nog op beperkte schaal.

Doel van dit SET project is om het Hipperplatform gecombineerd met beeldbellen op grote schaal uit te rollen teneinde de geriatrische revalidatie thuis te ondersteunen. De eHealth toepassingen zijn gericht op het thuis bewegen en doen van dagelijkse activiteiten binnenshuis en het coachen van revalidanten.

Het verwachte resultaat is een structurele inbedding van het Hipperplatform inclusief beeldbellen in de werkwijze van de zorgprofessionals ter ondersteuning van de revalidatie thuis. Het streven is dat 35% van de revalidanten gebruik gaan maken van de eHealth toepassingen aan huis. Hiermee wordt de revalidatie aan huis gecontinueerd, waardoor mensen beter herstellen en langer thuis kunnen blijven wonen. Ook wordt bij 5% van de nieuw aangemelde revalidanten een ambulant traject ingezet zonder voorafgaande klinische opname bij geriatrische revalidatie.

Aan het eind van het project is een duurzame bekostiging van het gebruik van eHealth gerealiseerd. Door het gebruik van eHealth kunnen bovendien met hetzelfde aantal zorgprofessionals meer effectieve GRZ behandelingen worden uitgevoerd in dezelfde tijd. De opschaling van de implementatie wordt gelijktijdig ondersteund met scholing.

Bron: Digital life centre HvA create-IT

All rights reserved

Additional info

Image credits

Icon image: digitallife.nl