Article

Variaties in zorggebruik bij verschillende typen Amsterdamse ouderen

Een langetermijnanalyse

Deelrapport in het kader van de voorstudie “Vernieuwing van gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen” , gefinancierd door de Stichting Preventie, Vroegdiagnostiek en e-Health.

Publicaties van deze werkgroep zijn hier te vinden. 

Image credits

Header image: Goodfreepics

Icon image: Flickr

Media

Documents