Article

Warmteplan Sluisbuurt plus verkenning

Commissie RO 12 december 2018

Dit rapport beschrijft het warmteplan van de wijk Sluisbuurt in de gemeente Amsterdam, gebaseerd op het stadswarmtenet van WestPoort Warmte (WPW). In dit plan worden de duurzaamheid en de omvang van dit in ontwikkeling zijnde duurzame warmtenet beschreven. Een belangrijk doel van dit warmteplan is het ondersteunen van de verduurzaming van de warmtevoorziening in Amsterdam. Wettelijk is bepaald dat een gemeenteraad is bevoegd om een warmteplan vast te stellen. Een warmteplan houdt in dat alle nieuwbouw in het plangebied voor een periode van maximaal 10 jaar op het warmtenet dient te worden aangesloten totdat het geplande aantal aansluitingen is bereikt. Een uitzondering op deze aansluitplicht is mogelijk indien een opdrachtgever een alternatief ontwikkelt dat aan het warmtenet gelijkwaardig is qua energiezuinigheid en milieuprestatie. Ook particuliere zelfbouwers dan wel groepen van deze zelfbouwers zijn wettelijk vrijgesteld van een aansluitplicht. Eerder was voor Sluisbuurt ingezet op een aansluiting op het warmtenet van WPW (WestPoort Warmte). Op basis van een zestal aangenomen moties in de gemeenteraad is bezien welke mogelijkheden WPW heeft om tegemoet te komen aan de moties van de Raad en is aanvullend onderzoek gepleegd naar alternatieve mogelijkheden van lage temperatuur verwarming.

Behandeld in Commissie RO 12 december 2018

Behandelend ambtenaar:

  • Natascha van Bennekom (PMB), Grond en Ontwikkeling, n.van.bennekom@amsterdam.nl
  • Bob Mantel, Ruimte en Duurzaamheid, b.mantel@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: Adviesbureau Innoforte ondersteunt de ontwikkeling en bedrijfsvoering van duurzame warmtenetten. Wij verlenen onafhankelijke consultancy en auditing services aan overheden, financiers, leveranciers, transporteurs en afnemers. Onze missie is bij te dragen aan transparante, duurzame meerwaarde voor alle betrokkenen.

Auteurs in opdracht van Gemeente Amsterdam: Wim Mans, Han Verheul, Innoforte

Additional info

Media

Documents