Article

Thesis HvA - Studenten in de wijk: Een onderzoek naar buurtparticipatie door hoogopgeleide studenten in Slotervaart

Door Bouchra El Ouartassi

Onderzoek naar de buurtparticipatie van nieuwe studenten in Slotervaart
Dit onderzoek gaat over het gebied Slotervaart in stadsdeel Nieuw-West. In het gebied Slotervaart in is er sprake van een lage sociale buurtbetrokkenheid (5,9% in 2017) en een laag percentage vrijwilligers (20%, laagste score in Amsterdam in 2016).

Tegelijkertijd is er sprake van een toename van het aantal woningen en daarmee een toename van het aantal inwoners van dit gebied. Binnen deze categorie is er sprake van een toename van het aantal jongeren en studenten in het gebied. De categorie jongeren en studenten bestaat uit meerdere groepen waaronder jongeren die nieuw zijn komen wonen in Amsterdam. Vanuit het stadsdeel zijn er sterke vermoedens en signalen die impliceren dat deze jongeren en studenten weinig interacteren met de omgeving en andere buren. Om die reden is er de opdracht gegeven om dit geschetste probleem te onderzoeken en hier een advies over te schrijven. In dit onderzoek is dan ook ondersteuning gegeven voor de verwachting dat actieve buurtparticipatie van deze studenten een verschil zal maken in de ontwikkeling van Slotervaart.

Naam: Bouchra El Ouartassi
Begeleider Gemeente Amsterdam: Pedro Veldhuis
Begeleider HvA: Machteld de Jong
Datum: 6 maart 2020
Plaats: Amsterdam
Opleiding: Bestuurskunde
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Gebiedsteam Slotervaart

Media

Documents