Article

Gezinnen in Amsterdam: Gaan ze weg of blijven ze?

Amsterdam heeft een jonge bevolking met veel twintigers en dertigers. Zij vinden elkaar in de stad en een deel van hen vormt vervolgens een gezin. Deze gezinnen komen dan voor de keus te staan: in Amsterdam blijven of verhuizen naar de omliggende gemeenten?

De uitstroom van gezinnen is de afgelopen jaren toegenomen. Ook is de richting van het vertrek veranderd, de regio Haarlem en Het Gooi nemen toe in populariteit, terwijl het vertrek naar Purmerend en Almere op een lager niveau is gekomen. Amsterdamse gezinnen hebben in toenemende mate een hoog inkomen. In 2007 had 41% van de gezinnen met kinderen (oudste kind maximaal 12 jaar) een hoog inkomen. In 2017 is dit toegenomen tot 51%. Gezinnen die meer te besteden hebben, kiezen relatief vaak voor een woning buiten de stad. De regio Haarlem en de Gooi en Vechtstreek zijn bij gezinnen met een hoog inkomen sterk in trek. Gezinnen met een laag of middeninkomen vertrekken minder vaak uit de stad en verhuizen eerder naar plaatsen als Almere en Zaanstad. De groei van de groep jonge gezinnen met een hoger inkomen is daarmee een belangrijke verklaring in de toegenomen uitstroom van gezinnen uit de stad en in de verandering in de richting van het vertrek.

2019_nieuws_verhuizing_1.png

In de fact sheet ‘Gezinnen in Amsterdam: Gaan ze weg of blijven ze?’ gaan we dieper in op het woongedrag van jonge gezinnen in Amsterdam. Hoeveel gezinnen wonen er in de stad? Welke trends zijn er waar te nemen in het vertrek uit de stad? En hoe ziet dit zoekgedrag bij gezinnen eruit?

Hester Booi (OIS) en Lia Karsten (UvA)

Media

Documents