Article

Amsterdamse Intelligentie

Gemeenteraad 4/5 november 2020

Hoe gebouwen eruitzien, hoe mensen werk vinden, hoe vriendschappen en liefdes ontstaan, hoe allerlei activiteiten worden ondersteund van werk tot online winkelen. Kunstmatige Intelligentie, of het vaker gebruikte Engelse Artificial Intelligence (AI), zal daar in de toekomst een rol in gaan spelen. Met de Agenda Amsterdamse Intelligentie heeft het college de volgende doelen voor de Agenda AI vastgesteld. Doel van deze agenda is besluitvorming op de optelsom der activiteiten zodat we stadsbreed onze focus leggen op de volgende doelen en acties: De AI voor Amsterdammers. Doel: technologie laten werken voor Amsterdammers. Positioneren en stimuleren van Amsterdam. Doel: stimuleren en ontwikkelen ecosysteem, ontwikkelen en werven van talent. Digitale Rechten: wat zijn onze waarden? Doel: Beschermen van digitale rechten en creëren van meer kansengelijkheid in Amsterdamse algoritmes (van Gemeente Amsterdam zelf, van partners (zoals deelnemingen) en opdrachtnemers: leveranciers en van markt- en overheidspartijen die invloed hebben op het leven van Amsterdammers (zoals UWV, verzekeraars en platformen).

Behandeld in Gemeenteraad 4/5 november 2020, Commissie Kunst Diversiteit en Democratisering 26 augustus 2020

Behandelend ambtenaar: CTO Innovatieteam, Aik van Eemeren, a.eemeren@amsterdam.nl

Economische Zaken, Femke Blokhuis, f.blokhuis@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Voor meer informatie Raad  klik hier

AI is een begrip met veel ladingen en uitingen. Waar hebben we het eigenlijk over? Wat zijn de positieve en negatieve gevolgen van deze technologie voor onze (digitale) stad?

Het magazine ‘AI: Amsterdamse Intelligentie’ schetst een beeld van de rol van AI in Amsterdam en is het resultaat van een reeks bijeenkomsten met wetenschap, bedrijfsleven, experts en Amsterdammers. Het magazine dient als startpunt voor verdere discussie met partijen die actief zijn op het gebied van AI om het actieplan voor AI in Amsterdam verder vorm te geven.

Actieplan AI

De gemeente Amsterdam werkt aan het actieplan AI: Amsterdamse Intelligentie. Dit actieplan geeft invulling aan het vormen van een stedelijk AI-team en is gericht op:

  • het gebruik van AI voor opgaven in de stad
  • het vaststellen van ethische kaders, om bijvoorbeeld uitsluiting (van groepen) en misbruik te voorkomen
  • het positioneren en stimuleren van AI en van Amsterdam, voor het benutten van het economisch potentieel

Download het magazine

Meer informatie

Meepraten of suggesties voor het actieplan n.a.v. het magazine? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Aik van Eemeren, a.eemeren@amsterdam.nl

Additional info

Image credits

Icon image: NRClive

Media

Documents