Article

Benchmark duurzame, actieve, gezonde mobiliteit

Gemeenteraad november 2018

In dit document zijn de resultaten van de benchmark actieve, gezonde, duurzame mobiliteit uitgewerkt voor de gemeente Amsterdam. De verantwoording van de keuze van de indicatoren, de bronnen, de berekening van de indicatoren zelf en de totaalindicatoren is te vinden in het hoofdrapport, te vinden op www.ce.nl/publicaties/2079/benchmark-actieve-gezonde-duurzamemobiliteit- gemeenten. In de tabel zijn de uitkomsten voor alle indicatoren gegeven, de positie die Amsterdam inneemt tussen de 30 geselecteerde gemeenten. Met daarbij een korte analyse van de resultaten en een duiding daarvan, gevolgd door enkele aanbevelingen voor Amsterdam voor het bevorderen van actieve, gezonde, duurzame mobiliteit.

Behandeld in Raad d.d. november 2018

 

Dit rapport is geschreven door:

Hans Voerknecht, Michiel van Bokhorst

Delft, CE Delft, maart 2018

Gemeenten / Beleid / Mobiliteit / Duurzaam / Gezondheid / Leefbaarheid / Milieu / Indicatoren / Vergelijkend onderzoek

Opdrachtgever: Natuur & Milieu, Fietsersbond, Milieudefensie, MENSenSTRAAT, Rover, Longfonds en Wandelnet

Alle openbare publicaties van CE Delft zijn verkrijgbaar via www.ce.nl

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij de projectleider Hans Voerknecht (CE Delft)

Additional info

Media

Documents