Article

2e Peiling partijvoorkeuren Tweede Kamerverkiezingen maart 2017 in Amsterdam

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart peilt OIS in opdracht AT5 de politieke voorkeur van Amsterdammers. Na een verkennend onderzoek (in januari) is nu aan Amsterdammers gevraagd op welke partij zij zouden stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn, wat hun tweede keuze zou zijn en wie Premier zou moeten worden. Het onderzoek is uitgevoerd onder 563 Amsterdammers.

63% kent verkiezingsdatum; hoge stemintentie
Bij het verkennend onderzoek naar partijvoorkeuren in januari konden vier op de tien respondenten de datum van de Tweede Kamerverkiezingen noemen, nu is dit aandeel gestegen tot zes op de tien. Net als in de vorige meting is de stemintentie heel hoog. In beide peilingen zeggen negen op de tien respondenten zeker te gaan stemmen.

PvdA en GroenLinks krijgen meeste steun; kwart maakt nog geen keuze
Als er nu verkiezingen zouden zijn, zouden Amsterdamse kiezers vooral de voorkeur geven aan de PvdA en aan GroenLinks, gevolgd door VVD en D66. Daarmee tonen Amsterdamse kiezers een andere voorkeur dan Nederlandse kiezers in het algemeen. Toch zien we ook overeenkomsten tussen de landelijke en Amsterdamse trends: in vergelijking met de Tweede Kamervekiezingen van 2012 verliezen de regeringspartijen, vooral de PvdA. Daarnaast valt de voorkeur voor de PVV laag uit vergeleken met de landelijke peilingen, maar deze partij wint wel in vergelijking met 2012.

PvdA en VVD verliezen kiezers, GroenLinks vaak tweede keuze
Net als in de vorige peiling blijkt dat de regeringspartijen PvdA en VVD meer moeite hebben om kiezers die eerder op hen hebben gestemd vast te houden dan oppositiepartijen. Met uitzondering van D66: deze partij raakt ook kiezers kwijt vergeleken met 2012. Minder dan de helft van de kiezers die bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 op deze drie partijen had gestemd wil op dezelfde partij stemmen. PvdA-kiezers uit 2012 overwegen vaak om op GroenLinks te gaan stemmen. VVD-kiezers weten het vaak nog niet; een tiende wil op de PVV stemmen.
Gevraagd naar een partij van tweede voorkeur geven respondenten vaak aan dat zij op GroenLinks zouden stemmen: het is de belangrijkste tweede voorkeur voor PvdA-, D66-, SP- en PvdD-kiezers. GroenLinks-kiezers hebben het vaakst een voorkeur voor de PvdA als tweede keuze.

Veel verdeeldheid over de vraag wie Premier moet worden
De vraag wie Premier zou moeten worden krijgt geen eenduidig antwoord. Asscher (PvdA), Pechtold (D66) en Rutte (VVD) worden het vaakst genoemd, maar elk door minder dan een op de vijf respondenten. Ruim een kwart weet het niet of geeft geen antwoord.

2017_nieuws_peiling_premier.JPG

 

Image credits

Icon image: 2017_nieuws_peiling_2.png

Media

Documents