Article

Amsterdamse Armoedemonitor 2016: lichte daling van armoede in de stad

Commissie Werk en Economie 6 december 2017

Het percentage huishoudens met een laag inkomen in Amsterdam is volgens de meest recent beschikbare inkomensgegevens vrijwel stabiel: 24,0% in 2013 en 24,2% in 2014. Volgens de raming die OIS maakt op basis van koopkrachtcijfers en bevolkingsontwikkeling zou het aandeel huishoudens met een laag inkomen in 2016 echter licht afnemen. Dat is de eerste daling sinds 2008, het jaar van de financieel-economische crisis.

Behandeld in Commissie Werk en Economie 6 december 2017

Behandelend ambtenaar: L. van den Berg, L.van.den.berg@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Amsterdam heeft vergeleken met Nederland als geheel, maar ook vergeleken met Den Haag en Utrecht relatief veel huishoudens met een laag inkomen. Toch stijgt het percentage lage inkomens in Amsterdam tussen 2008 en 2014 minder dan in de andere grote steden en Nederland als geheel.

Jong en oud blijven kwetsbaar
Sommige groepen Amsterdammers hebben relatief vaak een laag inkomen. Het profiel van deze groepen verandert door de jaren heen weinig. Zo groeit een kwart van alle kinderen in de stad op in armoede, onder niet-westerse jongeren is dit aandeel ruim een derde. Ook ouderen hebben relatief vaak een langdurig laag huishoudinkomen, en dat neemt toe met de leeftijd. Zo leeft een derde van de 85-plussers van een laag huishoudinkomen, tegenover 21% van alle Amsterdammers. Verder zijn niet-westerse ouderen vaker arm dan gemiddeld. Zes op de tien ouderen van Turkse en Marokkaanse herkomst hebben een laag huishoudinkomen.

Percentage Amsterdammers in huishoudens met een inkomen tot 120% WSM, naar leeftijd, 2014

2017_nieuws_armoede_inkomens.JPG

                                                                   bron: RIO (CBS)/ bewerking OIS

Stijgend bereik minimaregelingen
In 2014 behoorde 19,8% van de Amsterdamse huishoudens tot de minima: zij hadden een huishoudinkomen tot 120% WSM en weinig vermogen, en daarmee behoren zij tot de doelgroep van de gemeentelijke minimaregelingen.

Van elf gemeentelijke minimaregelingen wordt in de Armoedemonitor informatie gegeven over het aantal verstrekkingen en waar mogelijk over het bereik. Tussen 2013 en 2014 is niet alleen het aantal toekenningen over het algemeen gestegen maar ook het bereik van regelingen. Bovendien neemt volgens de raming het bereik van het Gratis OV voor oudere minima en van de Stadspas in 2016 verder toe. Uit aanvullende analyses voor alle kindregelingen blijkt dat 81% van de huishoudens met kinderen van 4 t/m 17 jaar ten minste één (en meestal meer) van de vier regelingen ontving: Stadspas, Scholierenvergoeding, Kindbonnen en/of een Pc-regeling.

 

Internet

 

Additional info

Media

Documents