Article

Openbare ruimte in cijfers

De gemeente heeft de openbare ruimte in beeld gebracht door middel van de Amsterdamse Thermometer van de Openbare Ruimte (ATOR). Met het meetbaar maken van de openbare ruimte in Amsterdam, zien we nog scherper wat er gebeurt in Amsterdam. We kunnen trends ontdekken en daar actie op ondernemen. Cijfers stellen de gemeente in staat om goede, gefundeerde keuzes te maken.

Amsterdam werkt aan een duurzame, functionele en prettige openbare ruimte. Een openbare ruimte waar je prettig kunt lopen, fietsen, spelen, ontspannen en ontmoeten. De openbare ruimte is van groot belang voor Amsterdam, de stad wordt steeds drukker. Er komen meer woningen en meer bedrijven vestigen zich in de stad. Ook het aantal toeristen dat Amsterdam bezoekt groeit. Om welke aantallen gaat het eigenlijk en hoe verandert dit door de jaren? Wat betekent dat voor de schaarse openbare ruimte en de aantrekkelijkheid van deze stad? De cijfers in de Amsterdamse Thermometer van de Openbare Ruimte geven daar antwoord op.

Bron: website Amsterdam

Media

Documents