Collection (6)

Koppelkansen Traject Water, Energie & Circulariteit

Er komen grote infrastructurele opgaven op onze steden af. Denk aan klimaatverandering, de energietransitie en de circulaire economie. Deze uitdagingen zijn te groot en te complex om binnen individuele sectoren op te lossen. Een belangrijk deel van de oplossing zal liggen in het creëren van synergie tussen sectoren, organisaties en transitie-opgaven.

Hoe kunnen transities op het gebied van water, energie en circulariteit tegelijkertijd en in samenhang worden gerealiseerd? In het Koppelkansen Traject werken de Gemeente Amsterdam, Waternet en Liander vergaand samen om de complexe stedelijke opgaven en ambities integraal aan te pakken.

More information

Om te ontdekken wat er nodig is om samenwerking en synergie tot stand te brengen gaat Koppelkansen vanaf 2019 aan de slag in drie casusgebieden in Amsterdam:

Amstelstad - Nieuwbouw in een recent gerealiseerde zakelijke omgeving
De 9 Straatjes - Transformatie in de historische binnenstad van Amsterdam
Haven-Stad - Grootschalige transformatie van haven naar woon-werk gebied

Op deze pagina heeft elk van de 3 casusgebieden een eigen sub-pagina, plus nog een sub-pagina voor de gebiedsoverstijgende projecten. Daarnaast is er een Koppelkansen Blog, met updates en meer diepgaande artikelen.

Additional info

Image credits

Header image: logo_photos_v2_x2.jpg

Icon image: Koppelkansen.png

Sort on: