Article

Buurtenmonitor Zo blijven wij gezond

Rapportage met cijfers

Dit rapport is een uitwerking van de outcome monitor 2017 op het niveau van de Amsterdamse (focus)gebieden. De aanpak levert gericht inspanningen in gebieden met de hoogste percentages kinderen met overgewicht en obesitas in Amsterdam, de zogenaamde focusgebieden. Deze buurtenmonitor is een aanvulling op het eerder verschenen rapport ‘Staat van gezond gewicht en leefstijl van kinderen in Amsterdam’, waarin het gewicht en gedrag van kinderen op stadsniveau is gepresenteerd. Deze rapportage bevat de cijfers van schooljaar 2015/’16, welke worden afgezet tegen de cijfers van 2012/’13, zodat ontwikkelingen in de tijd zichtbaar worden.

Bron en meer informatie: website gemeente Amsterdam

Image credits

Header image: Buurtmonitor Zo blijven we gezond

Media

Documents