Participant

Hester Dibbits

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Op bevlogen wijze verbindt Hester Dibbits wetenschappelijk onderzoek met de beroepspraktijk. Zij benadert het alledaagse als iets bijzonders en gebruikt dat als een startpunt voor onderzoek naar culturele dynamiek en sociale interactie in heden en verleden.

In 2018 ontving Dibbits een NWO-subsidie in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda voor een project op het gebied van emotienetwerken. Deze methode stelt mensen in staat op een meer bewuste en verbindende wijze met elkaar te praten over cultureel erfgoed. Een aanpak die volgens Dibbits leidt tot meer erfgoedwijsheid voor iedereen die beroepsmatig of persoonlijk betrokken en begaan is met cultuur.

In haar onderzoek hanteert Dibbits doorgaans een historisch-etnologische benadering. Kenmerkend daarvoor is dat concrete cultuurverschijnselen worden onderzocht in hun historische, geografische en sociaalmaatschappelijke context. Dibbits combineert in haar werk verschillende onderzoeksmethoden, variërend van archiefonderzoek, (big) dataonderzoek en veldwerk. Meer recent is Dibbits zich gaan interesseren voor interventieonderzoek en actieonderzoek.

Prof. dr. Hester Dibbits haalde haar master in Moderne en Theoretische Geschiedenis. Haar promotieonderzoek richtte zich op de veranderingen in de materiële cultuur in de zeventiende en achttiende eeuw. Naast lector Cultureel erfgoed is Dibbits directeur van de internationale master Museology aan de Reinwardt Academie en bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Onderwijs aan de Erasmus Universiteit. Zij is lid van de Nationale Onderzoeksraad Erfgoed en boegbeeld van de route Levend verleden van de Nationale Wetenschapsagenda.

 • Public

  Researching the Arts

  Een bloemlezing uit het werk van de AHK-lectoren

  Read more about
 • Public

  Uit de bubbel

  Erfgoedprofessionals in tijden van toenemende polarisatie

  Read more about
 • Collection (16)

  Reinwardt Academie

  Public
  Read more about