Article

Researching the Arts

Een bloemlezing uit het werk van de AHK-lectoren

Researching the Arts biedt een staalkaart van het werk van de AHK-lectoren. Het is een ode aan de nieuwsgierigheid en aan de oorspronkelijkheid. De bundel gaat in op educatieve vragen en de rol van de kunstenaar, op de rol van kunstonderwijs, op kunstfilosofische vragen, op het belang van erfgoedprofessionals in deze tijd, op landschappen, op de verhouding tussen theorie en praktijk in het kunstonderwijs. Ondertussen komen vele andere perspectieven en invalshoeken langs.

De bijdragen in Researching the Arts laten de vele kleuren en inzichten van het onderzoek van de lectoren aan de academies van de AHK zien. Het bevat wetenschappelijke artikelen, een dialoog, een lezing, een beeldessay. Het bevat vertogen over de verschillende manieren waarop onderwijs, onderzoek en werkveld binnen de academies van de AHK verbonden zijn.

Dit boek laat de vele verschillende manieren zien waarop kunstenaars en onderzoekers hun drijfveren volgen. De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten biedt ruimte aan de verschillende benaderingen om in het brede domein van de kunsten onderzoeker te zijn. Deze bundel laat dat zien, met de meer traditionele manieren van onderzoek, maar ook met artistic research waarin de maker centraal staat.

Een pdf van de publicatie is hier te downloaden. Liever een hardcopy? Stuur een e-mail naar communicatie@ahk.nl, dan zenden we het toe.

Media

Documents