Article

Pilot innovatieve psychiatrie

De bestuurders van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), GGD Amsterdam en GGZ (Arkin, InGeest, Lucertis) namen in 2016 het initiatief voor een pilot gericht op het verhogen van de veiligheid van kinderen van ouders/verzorgers met psychiatrische problemen, door de begeleidende rol van JBRA in deze situaties te versterken door gebruik te maken van een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV) vanuit de GGD Amsterdam. De SPV verwerft inzicht in psychiatyrische en andere persoonlijke problemen bij ouders of verzorgers binnen gezinnen die begeleid worden door JBRA.

All rights reserved