Article

Oudere migranten: laat ze niet vallen!

Cultuursensitieve preventie van de bezorgdheid om te vallen voor oudere migranten

Vallen is een van de meest voorkomende en ernstige problemen bij thuiswonende ouderen. Ook de gevolgen van valangst zijn groot. Valangst en gerelateerd vermijdingsgedrag kunnen leiden tot een verminderd fysiek, sociaal en mentaal functioneren, toename van het risico om te vallen en afname van kwaliteit van leven. Door preventieve interventies op de hoog risicogroepen (waaronder oudere migranten) te richten, zou een behoorlijke gezondheidswinst behaald kunnen worden.

Hoewel vallen en valangst een groot gezondheidsprobleem vormt onder oudere migranten, worden zij weinig bereikt met valpreventieactiviteiten. In 2016 zijn we het project ‘Cultuursensitieve preventie van de bezorgdheid om te vallen’ gestart. Hierin beoogden we een interventie (door) te ontwikkelen gericht op de preventie van de angst om te vallen bij oudere migranten. De doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen van 60 jaar en ouder met een migratieachtergrond, die een zekere mate van angst om te vallen ervaren en hierdoor activiteiten vermijden. Het project bestaat uit de volgende hoofdactiviteiten:

  1. Verdere doorontwikkeling van de interventie ‘Zicht op Evenwicht’ (een effectief bewezen groepscursus voor valangst preventie) samen met oudere migranten en hun vertegenwoordigers;
  2. Werving en inclusie van oudere migranten;
  3. Werving en training van therapeuten;
  4. (Proef)implementatie van de nieuwe interventievariant in verschillende stadsdelen in Amsterdam;
  5. Evaluatieonderzoek naar proces en effecten.

Momenteel bevindt het project zich in de laatste fase, namelijk analyses van de data voor de proces- en effectevaluatie. Het onderzoekrapport wordt medio 2018 verwacht.

In dit project werken we samen met het Trimbos instituut en (lokale) organisaties voor (oudere) migranten. Het project is mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Fonds Nuts Ohra, RCOAK en het R&D fonds van de GGD Amsterdam.

 

Meer informatie: website Sarphati

All rights reserved

Image credits

Icon image: Flickr - ouderen