Article

Een verloren generatie? Het effect van afstuderen tijdens een recessie

Tijdens recessies stijgt de jeugdwerkloosheid. Jongeren komen moeilijker aan een baan en degenen met een tijdelijk contract verliezen vaak hun baan. In zo’n situatie is te verwachten dat net afgestudeerden moeilijk aan werk komen en vaker werken in banen onder hun niveau. Een belangrijke vraag is of de jongeren die tijdens een recessie starten daar ook op langere termijn nadeel van ondervinden. Sommige internationale studies wijzen daar op; andere laten zien dat de nadelige effecten slechts van korte duur zijn.

In dit onderzoek kijken we naar de gevolgen van afstuderen tijdens een recessie voor hoogopgeleiden (hbo, wo) in Nederland. We gebruiken administratieve gegevens met alle afgestudeerden tussen 1996 en 2012. We onderzoeken de effecten van de werkloosheid bij afstuderen op het loon en de kans op werk. Bij beide kijken we zowel naar de effecten op korte termijn als de effecten tot 7 jaar na afstuderen.

We vinden dat jongeren die afstuderen in een recessie tot 3 jaar na afstuderen een lager loon hebben dan jongeren die op een beter moment zijn begonnen op de arbeidsmarkt. Het initiële loon is ruim 2% lager, dit verlies neemt vervolgens iets toe, maar verdwijnt daarna snel. Deze jongeren hebben alleen op de korte termijn een lagere kans op werk. Vrouwen verliezen initieel meer dan mannen. Jongeren die op een slecht moment beginnen werken vaker bij werkgevers en in sectoren die minder betalen. Ze zoeken daarom eerder naar een nieuwe werkgever en maken vervolgens sneller een overstap van werkgever en/of sector dan jongeren die op een goed moment zijn begonnen. Deze mobiliteit verklaart voor 1/5 deel het inhalen van de initiële loonachterstand. Mannen maken bij een overstap een grotere loongroei door dan vrouwen.

 

Auteurs: Wiljan van den Berge, Arne Brouwers

CPB Discussion Paper 356, 6 juli 2017

Bron: website CPB

Image credits

Icon image: Jeugd | Beurs.jpg

Media

Documents