Article

Reflectie op Opvang Asielzoekers en Maatschappelijke Spanningen

Deze reflectie op de veerkracht van gemeenten in tijden van lokale spanningen leert ons dat er veel mis kan gaan in de lokale besluitvorming rond asielzoekersopvang, en dat er regelmatig ook iets misgaat. Toch is het totaalbeeld niet ongunstig. Tegen de heersende, door media aangejaagde beeldvorming in, laat de reflectie ook zien dat de Nederlandse samenleving in de afgelopen periode op, naar verhouding, veerkrachtige wijze heft gereageerd op de massale komst van vluchtelingen. Dit laat onverlet dat zich explosieve en soms ontoelaatbare situaties hebben voorgedaan, met boze burgers in een hoofdrol. Hetgeen de vraag oproept: had dit voorkomen kunnen en moeten worden? Maar evengoed kan een spiegelbeeldige vraag worden gesteld: biedt het feit dat de besluitvorming regelmatig vredig en relatief rimpelloos verliep de garantie dat dit in de toekomst ook zo zal zijn? Zijn onderhuids wellicht toch voorwaarden geschapen voor crisisachtige verschijnselen?

Image credits

Header image: banner.png

Icon image: Flickr-reflectie in Dommerswijk bij nieuwe Krim

Media

Documents