Search query (782)

All studies: Cluster Social

Here you will find all surveys within the platform that have the keyword (organization) 'Social'.

More information

Image credits

Icon image: Search query logo

782 results
 • Public

  Plan oprichting en bouw Nationaal Slavernij Museum

  Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 21 maart 2024

  Read more about
 • Public

  Huisvesting huisartsen en gezondheidscentra - handreiking

  Commissie Onderwijs, zorg en armoedebestrijding 20 maart 2024

  Read more about
 • Public

  Verkenning partnerschap werkgevers en WSP

  Doel en onderzoeksvragen
  Het doel van het onderzoek is zicht te krijgen op…

  Read more about
 • Public

  Begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking naar werk

  Wat doen we, wat gaat goed en wat kan beter?

  Read more about
 • Public

  Verslag bijeenkomst - niet-gebruik of niet-bereik?

  In deze bijeenkomst stond de vraag centraal welke mensen in een kwetsbare…

  Read more about
 • Public

  Data-paraatheid van de Amsterdamse Cohort Studies

  Lang lopende cohortstudies bieden een goed uitgangspunt voor het snel…

  Read more about
 • Public

  Infodemische paraatheid door social listening: inzicht in (mis)informatie over COVID-19 vaccinatie

  Read more about
 • Public

  Substudie ICECREAM: Sexual behaviour associated with HCV infection and its determinants during the mpox outbreak in 2022 among men who…

  Read more about
 • Public

  Project LASSO: Local Antimicrobial resiStance Surveillance in nursing homes

  Read more about
 • Public

  Ontwikkeling en implementatie van een beslisboom over voedseldonaties voor maatschappelijke opvanglocaties in de regio Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Sociale determinanten van SARS-CoV-2 vaccinatiebereidheid en opkomst in Amsterdam en Madrid

  Read more about
 • Public

  substudie ACS: PrEP surfing: Unprotected anal sex choices based on the HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP) use of sexual partners:…

  Read more about
 • Public

  VAT-2: Evaluatie van een Virtueel Antibiotica Stewardship Team (VAT) op antibiotica voorschriften in verpleeghuizen

  Read more about
 • Public

  Klinische en microbiologische effectiviteit van standaard en extra antibiotische behandeling van Mycoplasma genitalium in mannen met…

  Read more about
 • Public

  Setting Specific Spread - Contributions of Indoor Social Spaces to Overall SARS-CoV-2 Transmission - Intersecting Models with…

  Read more about
 • Public

  Evaluatie AIO in Amsterdam

  Van alle Amsterdammers van 66 jaar en ouder was 21% in 2017 minima: zij…

  Read more about
 • Public

  Feitenkaart niet-gebruik van de algemene bijstand in Rotterdam

  28% van de Rotterdammers die op 1 oktober 2020 recht hadden op een…

  Read more about
 • Public

  Onderzoeksplannen 2024 Directie Onderwijs, Jeugd, Zorg & Diversiteit

  Read more about
 • Public

  Locatie onderzoek alternatieven Langerlust-24 uur beschermd wonen

  Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 20 maart 2024

  Read more about
 • Public

  Verhalen uit het jongerenwerk - Breng de eenvoud terug

  Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 20 maart 2024

  Read more about
 • Public

  Meting zwemdiploma A bezit Amsterdam 2023

  Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 14 februari 2024

  Read more about
 • Public

  Kennis en optimalisatie agenda voor het Amsterdamse ouderenbeleid

  Reflectie op 8 speerpunten voor beleid van de Amsterdamse coalitie Ouderen

  Read more about
 • Public

  Ontwikkelingen Stichting Islamitische School

  Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 14 februari 2024

  Read more about
 • Public

  Casus 'Schulden na terugvordering kinderopvangtoeslag'

  YUTPA workshop WPI Toeslagenteam 31 januari 2024

  Read more about
 • Public

  Impactevaluatie van de Vrouwenrechtswinkel

  Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 18 januari 2024

  Read more about