Search query (675)

All studies: Cluster Social

Here you will find all surveys within the platform that have the keyword (organization) 'Social'.

More information

Image credits

Icon image: Search query logo

675 results
 • Public

  Naar de letter van de stad

  Onderzoek naar de belemmeringen op essentiële leefdomeinen Werk & Inkomen…

  Read more about
 • Public

  12% van de huishoudens met kinderen in Zuidoost slachtoffer toeslagenschandaal

  Read more about
 • Public

  Procesevaluaties allianties- en beleid in Amsterdam

  Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 9 maart 2023

  Read more about
 • Public

  Rapport niet-gebruik van algemene bijstand

  Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 8 maart 2023

  Read more about
 • Public

  Prioriteiten ouder en kindteams OKT's 2023

  Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 8 maart 2023

  Read more about
 • Public

  Schuldenmonitor 2022

  Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 8 maart 2023

  Read more about
 • Public

  Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid 2021-2025

  Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 8 maart 2023

  Read more about
 • Public

  Onderzoeksplannen 2023 - Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit

  Onderwijs-, Jeugd- & Zorgbeleid, Jeugd- & Zorgmonitoring en -sturing

  Read more about
 • Public

  Nameting - Amsterdams experiment met de bijstand

  Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 8 februari 2023

  Read more about
 • Public

  Minima effectrapportage gemeente Amsterdam 2022

  Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 8 februari 2023

  Read more about
 • Public

  Voortgangsrapportage Amsterdamse Impuls Schoolpleinen 2022

  Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 8 februari 2023

  Read more about
 • Public

  Naar nul nieuwe hiv-infecties in Amsterdam in 2026

  Het aantal Amsterdammers dat, anno 2020, een hiv-infectie heeft is…

  Read more about
 • Public

  Klinische, virologische, serologische en psychosociale uitkomsten bij humane Monkeypox Virus Infectie (MPXVID, mpox); een prospectieve…

  Read more about
 • Public

  Visualisatie resultaten 2021-2022

  BA Sociologie VU, Project Opdrachtonderzoek

  Read more about
 • Public

  Beleidsaanbevelingen 2021-2022

  BA Sociologie VU, Project Opdrachtonderzoek

  Read more about
 • Public

  De invloed van vrijwilligerswerk en sociale contacten op het verkrijgen van een betaalde baan

  Read more about
 • Public

  Vrijwilligerswerk en voldoening

  BA Sociologie VU, Project Opdrachtonderzoek 2021-2022, Team 8

  Read more about
 • Public

  Vrijwilligerswerk, sociale contacten en subjectieve gezondheid

  BA Sociologie VU, Project Opdrachtonderzoek 2021-2022, Team 7

  Read more about
 • Public

  Vrijwillig doorstromen naar betaald werk: De rol van subjectieve gezondheid

  Read more about
 • Public

  Vrijwilligerswerk, betaald werk en opleidingsniveau

  BA Sociologie VU, Project Opdrachtonderzoek 2021-2022, Team 5

  Read more about
 • Public

  In hoeverre draagt de kwaliteit van sociale contacten bij aan de stap van vrijwilligerswerk naar betaald werk in Nederland

  Read more about
 • Public

  Het verband tussen opleidingsniveau en de doorstroom van vrijwilligerswerk naar betaald werk

  Read more about
 • Public

  Migranten en vrijwilligerswerk

  BA Sociologie VU, Project Opdrachtonderzoek 2021-2022, Team 2

  Read more about
 • Public

  Doorstroom van vrijwilligerswerk naar betaald werk in verschillende leeftijdsgroepen

  Read more about
 • Public

  Eindrapport evaluatie Sociaal Werkkoepel

  Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 8 februari 2023

  Read more about