Article

Wat werkt bij de aanpak van armoede

Deze informatie is afkomstig uit het Wat Werkt dossier Aanpak Armoede van Movisie waarin
gegevens uit wetenschappelijk onderzoek zijn verzameld over wat werkt bij armoedebestrijding.
De dossiers zijn niet statisch en worden jaarlijks aangepast met nieuwe onderzoeken.

auteur:  Movisie

Media

Documents