Article

De Impact van Gebruiksduurverlenging van Zonnepanelen in Steden

Data­gedreven inzichten en adviezen voor een toekomstbestendige en circulaire energietransitie

Met dit rapport benadrukken we de noodzaak om actie te ondernemen om de levensduur van zonne­ panelen volledig te benutten, in het kader van de grootschalige opschaling van zonne­energie in steden. Gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door TU Delft, Universiteit Leiden en AMS Institute, leveren we concrete data en resultaten over de milieu­impact en de bredere maatschappelijke waarde van het verlengen van de gebruiksduur en hergebruik van zonnepanelen op stadsniveau. Ook geven we richtlijnen met praktische voorbeelden voor beleidsmakers, met een specifieke focus op de gemeenten en partners in de e­waste­keten, om levensduurverlenging en hergebruik van PV­systemen te bevorderen.

Auteurs
Sietse de Vilder, AMS Institute, sietse.devilder@amsinstitute.org
dr Joppe van Driel, AMS Institute, joppe.vandriel@amsinstitute.org
dr Stefano Cucurachi, Universiteit Leiden (CML)
dr Malte Vogt, TU Delft (PVMD)

Media

Documents