Article

Plan van aanpak opkomstbevordering - verkiezingen

Commissie Algemene Zaken 23 mei 2024

Plan van Aanpak opkomstbevordering - update maart 2024 en voorbereidingen verkiezingen Europees Parlement en referendum Hoofdgroenstructuur. In september 2023 is het Plan van Aanpak Opkomstbevordering – Luisteren én doen besproken in de raad. Dit plan is tot stand gekomen nadat de Universiteit van Amsterdam, op verzoek van de gemeenteraad, verklaringen heeft gegeven en advies heeft uitgebracht over de relatief hogere opkomst bij verkiezingen van de Tweede Kamer in vergelijking tot alle andere verkiezingen (gemeenteraad Provinciale Staten, Waterschappen, Europees Parlement). De UvA concludeerde dat een groter probleem dan de lagere opkomst het verschil is in opkomstpercentages tussen verschillende buurten in de stad en tussen verschillende groepen kiezers.

Behandeld in Commissie Algemene Zaken  23 mei 2024, 18 april 2024

Behandelend ambtenaar: Dienstverlening, I. Keizer, i.keizer@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik  hier

Additional info

Media

Documents