Article

Vakkundig aan het werk 2

Kennis- en Innovatieprogramma

Vakkundig aan het werk 2 is een vervolg op het eerdere Vakkundig aan het werk 1. Het programma draagt bij aan de totstandkoming van een evidence based practice, door samen met de lokale praktijk en andere stakeholders in het veld van Werk en Inkomen adequate, betrouwbare en goed toegankelijke kennis te ontwikkelen en te benutten. Het programma moet de effectiviteit verhogen en het inzetten van maatwerk in de dienstverlening binnen de lokale praktijk te verbeteren. Daarbij wordt specifiek ook ingezet op mensen met een arbeidsbeperking.

@ ZonMw

Email: vakkundigahwerk@zonmw.nl

Image credits

Header image: Onderwijs als investering - Onderwijsraad

Media

Documents