Collection (2)

Werkplaats PLUS

De Werkplaats PLUS vindt eens in de zes weken plaats en is ter aanvulling op de reguliere vergaderingen. Tijdens de Werkplaats PLUS is voor het netwerk van het Energie Lab Zuidoost meer tijd en ruimte voor diepgang over een specifiek onderwerp. In deze collectie vind je de verslagen van de Werkplaats PLUS.

Voorafgaand aan de Werkplaats PLUS vindt het Broodje Energie Lab plaats. Tijdens deze lunchlezing komt er een onderwerp gerelateerd aan het Energie Lab Zuidoost aan bod.

Sort on: