Collection (8)

Paris Proof Tenderen

Geïndustrialiseerde, modulaire en lage emissiebouw in de G4

Om het gewenste antwoord te krijgen, moet je de juiste vraag stellen. Dus: willen we een Paris Proof gebouwde omgeving, dan moeten we Paris Proof uitvragen. Het consortium van dit project heeft onderzocht hoe de G4 gemeenten dit kunnen doen. Specifiek voor stedelijke hoogbouw.

Nederland heeft te maken met een combinatie van woningtekort, verdichtings-opgave en klimaatcrisis. Veel stedelijke gemeenten zien in biobased hoogbouw een mogelijke oplossing en willen samen optrekken om dit op grote schaal te realiseren. Paris Proof tenderen kan dit mogelijk maken. Het betekent realistisch en meetbaar aansturen op een gebouwde omgeving in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

Met veertien partijen hebben we in 2023 aan zeven onderzoeken gewerkt die elk op eigen wijze bijdragen aan uniform duurzaam uitvragen bij binnenstedelijke bouwopgaven. De collecties hieronder presenteren de eindverslagen, elk met een korte introductie.

Op basis van het onderzoeksprogramma is ook een publicatie gemaakt, met samenvattingen, conclusies en aanbevelingen aan aanbestedende gemeenten. Het boekje is hieronder te downloaden.

More information

Sort on: