Article

Intelligent Speed Adaptation (ISA)

Beschrijving 

Het verbeteren van verkeersveiligheid is een speerpunt in Amsterdam. Amsterdam wordt steeds drukker. Het verkeer neemt niet alleen toe op de wegen. Ook de fietspaden worden steeds voller. Bovendien is er door de opkomst en vooral de populariteit van e-bikes een nieuwe dimensie bijgekomen op het fietspad. Mede deze ontwikkeling leidt tot een toegenomen gevoel van onveiligheid en meer ongelukken onder fietsers. Ook zien we dat e-bikes kunnen worden opgevoerd waardoor zij harder dan de maximum snelheid van 25 km/h kunnen gaan en snelheden halen van boven de 30 km/h. In de meeste plekken van de stad geldt 30km/h al als maximum snelheid, of gaat dit de maximum snelheid worden. Met deze innovatie zoeken we alternatieven om fietsers op ebikes langzamer te laten fietsen in Amsterdam.

Wat gaan we doen/ of wat doen we

ISA (Intelligent Speed Adaptation) ebike proef - is een experiment waarin we onderzoeken in hoeverre fietsers op een ebike kunnen worden gestimuleerd om langzamer te fietsen in bepaalde zones in de stad. Er worden twee type experimenten uitgevoerd: in het eerste experiment krijgen deelnemers signalen op hun telefoon als zij in een snelheidszone fietsen. De telefoon is hiervoor op het stuur van de fiets in een telefoonhouder aangebracht. De signalen worden vervolgens via een speciaal hiervoor ontwikkelde app verzonden. Deze signalen dragen de fietser op om de snelheid te matigen. Het experiment zoekt uit of men dit ook daadwerkelijk doet.

Het tweede experiment werkt met het begrenzen van ebikes door middel van een begrenzer in de fiets zelf. Het experiment voeren we uit in een gecontroleerde setting op een demo dag op het Marineterrein. In deze tweede proef onderzoeken we hoe de technologie werkt, en hoe de bestuurder van de fiets reageert op de begrenzing

 

Doelstelling 

Mobiliteit draagt bij aan een inclusieve, duurzame, bereikbare, veilige, economisch vitale en gezonde stad.

 

Looptijd 

  • Experiment 1 (nudge) proef met snelheidswaarschuwingen april 2023
  • Experiment 2 (nanny) ebike begrenzing demo op Innofestival 6/7 oktober
  • Looptijd project: 2022 – 2023

 

Auteurs: Stephanie Tollenaar & Paul Plazier
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Image credits

Header image: 63394.jpg

Icon image: 63394.jpg

Media

Documents