Artikel

Op zoek naar de sleutel: Hoe behouden we sleutelberoepen voor de stad?

Context en achtergrond bij de positie van sleutelberoepen op de woningmarkt van Amsterdam en de MRA.

Dit rapport is het eerste product van het onderzoeksprogramma “Wie woont en werkt nog in de stad? Onderzoeksprogramma naar de (on)toegankelijke woningmarkt” in opdracht van het Kenniscentrum Ongelijkheid (KCO). Het rapport biedt een inhoudelijke verkenning van het begrip ‘sleutelberoepen’ en de positie van dergelijke groepen op de woningmarkt in Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Doel is om meer inzicht te krijgen in de mate waarin de woonsituatie een rol speelt voor sleutelberoepen om in de stad te blijven werken. Beleidsmakers, onderzoekers, professionals in het veld en andere geïnteresseerden bieden wij naast deze context en achtergrond, ook concrete handvatten in de vorm van scenario’s (hoofdstuk 3).

Concluderend laat dit rapport zien hoe verschillende ontwikkelingen op de arbeids- en woningmarkt in Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) er de laatste decennia toe hebben geleid dat de
positie van sleutelberoepen verslechterd is. Dit vloeit deels voort uit structurele ontwikkelingen die we ook in andere internationaal succesvolle steden en stedelijke regio’s zien.

 

Auteurs: Jaap Draaisma, Maria Kapteijns & Marco Bontje

Dit rapport is geschreven door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) in het kader van het bij het Kenniscentrum Ongelijkheid lopende onderzoeksprogramma ’Wie woont en werkt nog in de stad‘. Dit programma wordt gecoördineerd door Stan Majoor (HvA) en Dorien Manting (UVA).

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Photo by Samantha Lam on Unsplash

Media

Documenten