Artikel

Onderzoek naar factoren die onderwijsprestaties beïnvloeden

Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)

Hoofdvraag: Hoe komt het dat leerlingen op een brede school gemiddeld lager presteren? Hoe effectief is ons onderwijs eigenlijk? Wat kunnen we doen om meer leerlingen op niveau te krijgen?
Startpunt voor de docentonderzoekers is: er zijn veel factoren die een rol spelen in de onderwijsprestaties van leerlingen, zeker in Amsterdam Zuidoost. Sommige van die factoren liggen buiten het bereik van de school, zoals het opleidingsniveau en de sociaaleconomische situatie van ouders. Maar er zijn ook factoren waarop de school wel invloed kan uitoefenen. Twee daarvan zijn: taalvaardigheid en hoge verwachtingen (én het ondersteunen van leerlingen om daaraan te voldoen).
Het WOA-onderzoek richt zich op (a) het in kaart brengen van het niveau waarmee leerlingen instromen, hun ontwikkeling en hun examencijfers, en (b) de introductie van taalgericht vakonderwijs en het trainen van docenten in ‘onderwijs geven vanuit hoge verwachtingen’.
Na een uitgebreide literatuurstudie (zie link) werken de onderzoekers nu aan: docent-interviews, het inventariseren van leerprestaties, interviews met leerlingen en het uitvoeren van lesobservaties. Zij delen hun bevindingen regelmatig met collega’s tijdens studiedagen, en plannen vervolgstappen in overleg met de schoolleiding.

School: Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)

Contactpersonen: Brenda Liefhebber en Mark Bakker

Bron: WOA VO/MBO

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Logo OSBijlmer

Media

Documenten