Artikel

Doelgroepen informele voedsel- initiatieven in beeld

Gemeenteraad 14 september 2022

Na de uitbraak van het coronavirus is in Amsterdam een groot aantal informele initiatieven begonnen
met het verstrekken van voedselnoodhulp aan mensen die hulp nodig hadden. Deze initiatieven bestaan
naast de Voedselbank en worden ondersteund door het Rode Kruis en Vermogensfondsen in samenwer-
king met Human Aid Now (HAN). De gemeente Amsterdam levert eveneens een financiële bijdrage aan
deze vormen van wijkgerichte en informele hulp, vanuit het uitgangspunt dat Amsterdam hanteert:
geen honger in de stad. In dit rapport bespreken we de resultaten van ons onderzoek naar de aard en de omvang van de doelgroepen van informele voedselinitiatieven in Amsterdam en de mogelijkheden om de coronagerelateerde voedselhulp die deze initiatieven verstrekken op een verantwoorde wijze af te schalen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden van september 2021 tot december 2021.

Behandeld in Gemeenteraad 14 september 2022, TAR 29 juni en 9 juni 2022, Gemeenteraad 1 juni 2022 en Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: WPI, Hans Dijksman, bestuurszaken.wpi@amsterdam.nl; WPI, Tessa de Swart,
bestuurszaken.wpi@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht TAR 29 juni klik hier

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad 14 september 2022 klik hier

 

Bron:

Regioplan

Auteurs : Frank Kriek, Annemieke Mack

Aanvullende informatie

Media

Documenten