Artikel

Voorbij privacy en veiligheid in het onderwijs

Digitalisering in het onderwijs biedt veel kansen, maar leidt niet automatisch tot beter onderwijs. De politiek maakt zich terecht zorgen over privacy en digitale veiligheid, maar die focus is te beperkt. Ten eerste is er onvoldoende aandacht voor de structurele oorzaken achter de incidenten rond privacy en veiligheid. Ten tweede worden publieke waarden zoals inclusiviteit, keuzevrijheid en sociale samenhang nauwelijks besproken. Om de kansen van digitalisering voor het onderwijs te kunnen verzilveren, moet de overheid samen met onderwijspartijen alle effecten van digitalisering adresseren. Het Rathenau Instituut geeft vier aanbevelingen mee ter voorbereiding op het commissiedebat Digitalisering in het onderwijs van 1 december 2021.

Media

Documenten