Artikel

Rapport Onmacht

Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 9 december 2021

Op 23 december 2020 heeft de kinderrechter de ondertoezichtstelling uitgesproken van een veertienjarig meisje over wie vele zorgen waren. Vijf dagen later werd zij door haar vader doodgeschoten. In dit onderzoek zijn 19 maanden hulpverlening, verleend door elf instellingen, geanalyseerd en zijn verbeterpunten benoemd. Ook is gekeken naar de rechtsgang en het perspectief van de moeder. De conclusie op grond van dit onderzoek is dat in zijn totaliteit de hulpverlening aan de jeugdige te kort is geschoten. Niettemin is de conclusie ook dat de hulpverleners elk afzonderlijk deze fatale afloop niet hadden kunnen voorkomen.

Behandeld in Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 9 december en 18 november 2021, 26 oktober 2021

Behandelend ambtenaar: Onderwijs, Jeugd en Zorg, Margreet Wiegand, m.wiegand@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

Gemeente Amsterdam. Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en de Raad voor de Kinderbescherming Amsterdam
Onderzoek uitgevoerd door Mr C.E. Dettmeijer-Vermeulen

Aanvullende informatie

Media

Documenten