Artikel

Zicht op de financiële positie in Zaanstad

Onderzoek uit 2020 door Rekenkamer Metropool Amsterdam

Het blijkt dat de Zaanse financiële positie in 2019 beter is dan in 2015. Maar de financiële positie van andere Nederlandse gemeenten is gemiddeld meer verbeterd.

Betere financiële positie dan in 2015
De coronacrisis heeft mogelijk grote financiële gevolgen voor gemeenten. Wij onderzochten of de gemeente Zaanstad een financiële tegenvaller kan opvangen. Daarvoor keken we naar de financiële positie van Zaanstad. Het blijkt dat de Zaanse financiële positie in 2019 beter is dan in 2015. Maar de financiële positie van andere Nederlandse gemeenten is gemiddeld meer verbeterd.

Meer budget bij andere Nederlandse gemeenten
Je kunt vooral zien dat de financiële positie van Zaanstad nu beter is dan in 2015, als je kijkt naar de kortetermijnprestaties, risico’s en mogelijkheden om eenmalige tegenvallers op te vangen. Zaanstad kan daarom in 2019 beter de gevolgen van de coronacrisis opvangen dan in 2015. Maar, gemiddeld genomen hebben andere Nederlandse gemeenten een ruimere uitgangspositie.

Precieze gevolgen van coronacrisis zijn nog onbekend

Gaandeweg 2020 en 2021 wordt duidelijk wat precies de gevolgen zijn van de coronacrisis voor de gemeente Zaanstad. De gemeenteraad moet waarschijnlijk besluiten nemen om de gemeente en de samenleving zo goed mogelijk door deze crisis te loodsen. Welke besluiten dat precies zullen zijn, is nu nog niet te zeggen.

Ter ondersteuning van dit proces hebben we aandachtspunten op een rij gezet voor de gemeenteraad. Deze staan in het onderzoeksrapport. 

Bron: Rekenkamer Metropool Amsterdam

Afbeelding credits

Header afbeelding: Afbeelding bij Zicht op de financiële positie in Amsterdam

Icon afbeelding: Afbeelding bij Zicht op de financiële positie in Amsterdam