Artikel

AI is mensenwerk: beleidsnota 2020

NL AIC Human Capital-subwerkgroep Scholing en Onderwijs

De ontwikkelingen binnen AI gaan razendsnel en hebben gevolgen voor alle facetten van de maatschappij. AI-systemen en -technieken brengen ook juridische, ethische en bedrijfskundige vraagstukken met zich mee. Het is daarom belangrijk dat we de kansen die AI ons biedt ten volste benutten en dat we tegelijkertijd zorgen dat AI op een verantwoorde manier ontwikkeld en geïntroduceerd wordt.

Deze doelstelling vereist deskundigen die sturing kunnen geven aan de ontwikkeling en introductie van maatschappelijk verantwoorde AI-innovaties. Onderwijs en scholing speelt hierbij een grote rol: het is onze taak om te zorgen dat er voldoende mensen zijn die de Nederlandse AI-ambities kunnen waarmaken.

Nederland staat grote veranderingen te wachten. Artificiële Intelligentie (AI), oftewel kunstmatige intelligentie, biedt ons kansen én uitdagingen voor de toekomst.

AI gaat over intelligente machines en in het bijzonder over intelligente computerprogramma’s. Computers kunnen nu dingen die vroeger alleen mensen konden doen, zoals schaken, lezen en beelden herkennen. Bij AI kunnen we denken aan zelfstandig opererende systemen als robots en zelfrijdende auto’s, maar ook aan technieken waarbij we computers gebruiken om intelligente taken uit te voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het analyseren van grote hoeveelheden informatie (data) en het herkennen van patronen daarin. Hoewel de verwevenheid tussen informatica en AI voor de hand ligt, heeft AI als interdisciplinair vakgebied ook verwantschappen met vakgebieden als design, cognitieve psychologie, logica, statistiek en linguïstiek.

De ontwikkelingen binnen AI gaan razendsnel en hebben gevolgen voor alle facetten van de maatschappij. AI-systemen en -technieken brengen ook juridische, ethische en bedrijfskundige vraagstukken met zich mee. Het is daarom belangrijk dat we de kansen die AI ons biedt ten volste benutten en dat we tegelijkertijd zorgen dat AI op een verantwoorde manier ontwikkeld en geïntroduceerd wordt.

Deze doelstelling vereist deskundigen die sturing kunnen geven aan de ontwikkeling en introductie van maatschappelijk verantwoorde AI-innovaties. Onderwijs en scholing speelt hierbij een grote rol: het is onze taak om te zorgen dat er voldoende mensen zijn die de Nederlandse AI-ambities kunnen waarmaken.

Voor u ligt de beleidsnota ‘AI is mensenwerk’: het resultaat van een periode van bijna een jaar, waarin werkgroepleden afkomstig van bedrijven en onderwijsinstellingen om de twee weken met elkaar spraken over AI-onderwijs en -scholing in Nederland. Deze nota werd vervolgens opgetekend door een schrijfgroep afkomstig uit het onderwijs. De details van dit proces zijn te vinden in bijlage 1.

Bron: NL AIC Human Capital-subwerkgroep Scholing en Onderwijs. 2020. AI is mensenwerk: beleidsnota 2020. NL AIC

Media

Documenten