Artikel

Agenda Digitale Stad Magazine 2020

Commissie Kunst Diversiteit en Democratisering 27 mei 2020

Het internet en het gebruik van digitale technologie is onderdeel van ons dagelijkse leven. Het brengt ons veel, zoals gemak, liefde en informatie. Maar het zorgt er ook voor dat onze privacy, vrijheid van meningsuiting en democratie onder druk staan. Deze rechten wil de gemeente Amsterdam, zo goed als we kunnen, beschermen. Ook willen we dat Amsterdammers dezelfde kansen hebben en hun toekomst zelf kunnen vormgeven. Dat betekent ook dat we toenemende digitale ongelijkheid tegen willen gaan. Om te zorgen dat al onze inwoners evenveel profiteren van het internet is het belangrijk dat iedereen die mee wil doen, mee kan doen. Wij zijn er stellig van overtuigd dat basale mensenrechten ook in de digitale wereld moeten worden gerespecteerd. Amsterdam kan dat niet alleen: of dat nou gaat om privacy of de manier waarop data wordt verzameld en uitgewisseld. We hebben de wereld en op zijn minst Europa nodig om ruimte te bieden aan alternatieve oplossingen voor de grote platformen en om regels te formuleren waardoor we online veiligheid en privacy zeker kunnen stellen. Samen met steden als Helsinki, Barcelona en New York werken wij aan de erkenning en bescherming van digitale rechten van burgers via de coalitie van Steden voor Digitale Rechten. We komen op voor mensenrechten op internet zoals privacy, bescherming van data, gelijke toegang tot veilig internet en digitale geletterdheid voor iedereen. De Coalitie bestaat inmiddels uit meer dan 60 steden. Er worden gezamenlijk afspraken gemaakt over de omgang met platformen, bijvoorbeeld over voorwaarden over het datagebruik van platformen. In dit magazine laten wij zien hoe wij Amsterdammers laten profiteren van digitale mogelijkheden en wat we doen om hun rechten te beschermen.

Behandeld in Commissie Kunst Diversiteit en Democratisering 27 mei 2020

Behandelend ambtenaar: Sigrid Winkel, s.winkel@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: digitale-stad.jpg

Media

Documenten