Artikel

Naar een circulaire keten voor bulkmetalen

Cijfers, kansen en drempels

De Amsterdam Economic Board zet samen met haar partners in op hoogwaardige verwaarding van impactvolle rest/grondstofstromen en tegelijkertijd op het herontwerp van product- en productketens en hergebruik, veelal via inkopen en aanbesteden. Metalen is één van de geselecteerde impactvolle grondstofstromen in het grondstoffentransitie programma. In het document hieronder leest u meer over waarom een circulaire metaalketen moet en kan, welke kansen er liggen en welke drempels overwonnen moeten worden.

Circulaire transitie


We leven in een lineaire economie waar het systeem is ingericht op consumptie, eenmalig gebruik(vaak) laagwaardige recycling en (in Nederland) verbranding. De transitie naar een andersoortige economie gaat niet over één nacht ijs. Het zijn langzame, maar gestage processen, met belangrijke mijlpalen en successen onderweg. Aan de ene kant hebben we te maken met een bestaand systeem met de nodige beperkingen waarbinnen we optimaliseren en aan de andere kant zetten we vol in op systeem innovatie. Die twee paden bestaan in deze transitieperiode naast elkaar.

De Board zet samen met haar partners in op hoogwaardige verwaarding van impactvolle rest/grondstofstromen en tegelijkertijd op het herontwerp van product- en productketens en hergebruik, veelal via inkopen en aanbesteden.

Metalen is één van de geselecteerde impactvolle grondstofstromen in het grondstoffentransitie programma.

De keuze voor de stromen is gemaakt op basis van de mate waarin grote volumes worden afgedankt, het milieubelastende karakter en de potentie voor hoogwaardigere verwerking in de regio. Onderliggende studie is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de huidige ‘metaalketens’, in het potentieel voor circulariteit, en om de Board en haar partners ideeën aan te reiken om hoogwaardige verwerking van metalen (in gezamenlijkheid) mogelijk te maken.

Deze studie is geïnitieerd door de Amsterdam Economic Board, in het kader van het grondstoffentransitieprogramma van de MRA. Veel dank aan Robert van Beek, Gerard Wyfker, Jules Wilhelmus, Martijn van de Poll, Alex Verkuijlen, Michel Baars, Elmer Rietveld, Ted Luiten, Jan Henk Wijma, Hans Hage, Koen Meijer, Roger Steens, Menno Rubbens, Peter Rem, Pim Jonkman en Han van Son voor hun medewerking.

Het rapport is geschreven door Dr. Joppe van Driel.
Utrecht Sustainability Institute

Bron: https://www.amsterdameconomicboard.com/publications

Media

Documenten