Artikel

Onderzoek naar meldingsgraad overleden minderjarigen

Sinds 1 januari 2010 zijn behandelend artsen in Nederland wettelijk verplicht het overlijden van een minderjarige te bespreken met de gemeentelijk lijkschouwer. In 2014 is voor het laatst landelijk in kaart gebracht welk percentage minderjarigen bekend is bij de gemeentelijk lijkschouwers. Dit onderzoek wordt nu herhaald om te zien of de meldingsgraad is verbeterd. Voor dit doel wordt het aantal overleden minderjarigen dat bekend is bij de gemeentelijk lijkschouwer vergeleken met het aantal overleden minderjarigen zoals bekend bij het CBS.

Looptijd: 2018-2019

Alle rechten voorbehouden