Artikel

Samenleven met verschillen in West

Spanningen en vertrouwen in de Orteliusbuurt, Balboa- en Columbusplein en Bosleeuw

In Amsterdamse stadsdelen is er zorg over de onderlinge verhoudingen tussen bevolkingsgroepen in buurten. De sociale cohesie lijkt in sommige buurten onder druk te staan. Amsterdamse stadsdelen wilden daarom meer inzicht verkrijgen in de aanwezigheid en achtergrond van spanningen en sociaal vertrouwen tussen bevolkingsgroepen in buurten. Zij wilden graag weten welke beschermende- en risicofactoren er zijn om de juiste maatregelen te kunnen treffen. Door Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam (O+S) en het verwey-Jonker Instituut is in 2011 hiertoe een verdiepend onderzoek uitgevoerd in twintig buurten in vijf Amsterdamse stadsdelen: West, Nieuw-West Oost, Zuid en Zuidoost. Het onderzoek is uitgevoerd met wetenschappelijk ondersteuning vanuit de Leerstoel Veiligheid en Burgerschap van de Vrije Universiteit.

Afbeelding credits

Header afbeelding: 6863-stadswapen-sbl_006_1nov2011_e_v_eis.jpg

Icon afbeelding: 6863-stadswapen-sbl_006_1nov2011_e_v_eis.jpg

Media

Documenten