Artikel

De Straten-Generaal van Rotterdam

Naar een stadssociologisch perspectief op jeugdculturen

In dit artikel wordt een aanzet gegeven tot een nieuw stadssociologisch perspectief op jeugdculturen. Dit perspectief is zowel gebaseerd op nieuwe empirische resultaten, gedestilleerd uit een sociologisch promotieonderzoek onder Rotterdamse schoolgaande jongeren, alsook op recente theoretisch/sociologische inzichten. Het hier ontwikkelde perspectief kan zowel nieuw licht doen schijnen op de dominante onderzoeksgeest naar culturen – het zogenaamde ‘integratieonderzoek’ – als perspectief bieden om daarmee te breken en de weg te effenen voor een stadssociologisch en een stadspedagogisch analytisch kader dat onderzoekers kan equiperen om theoretische en empirische analyses uit te voeren naar het alledaagse leven in de stad.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Pages from straten_generaal_van_rotterdam banner.png

Media

Documenten