Artikel

Analyse stikstofdioxide (NO2) meting Knip Weesperstraat

Wat waren de gevolgen voor de luchtkwaliteit?

Hier vindt u de analyse van de stikstofdioxidemeting tijdens de uitvoering van de knip op de Weesperstraat. De GGD Amsterdam meet al jarenlang de NO2 concentratie op een groot aantal meetpunten verspreid over de stad met een passieve meetmethode, de zogenaamde Palmes diffusiebuisjes.

De conclusie van deze analyse is dat tijdens de knip de luchtkwaliteit is verbeterd in het gebied rondom de afgesloten straten. De meeste mensen in dit knipgebied zijn er wat betreft blootstelling aan NO2 op vooruit gegaan. Dat geldt echter niet voor de mensen die wonen langs de straten met een toename in verkeer als gevolg van de knip.

Auteurs: Saskia van der Zee & Imke van Moorselaar | GGD Amsterdam. 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Chemical | Filvio Ciccolo via Unsplash

Media

Documenten