Article

MSc Thesis: Naar een fiscaal bekostigingsinstrument voor circulaire windturbines

Door Daniël van de Sande, Erasmus School of Law

Windturbines bevatten veel verschillende grondstoffen zoals aluminium, beton, borium, chroom, ijzer, lood, kobalt, koper, mangaan, molybdenum en nikkel. Veel van deze grondstoffen hebben negatieve gevolgen voor de lokale bevolking van de grondstofrijke gebieden. Totaal hebben deze grondstoffen in de windturbine een recyclebaarheidsgraad van 85 à 90 procent. Deze grondstoffen zijn uitputtelijk en als gevolg van de verduurzaming wordt de vraag groter. Hieruit komt de vraag naar voren hoe windturbines volledig circulair gebouwd kunnen worden. De probleemstelling in de scriptie is: ‘In hoeverre kan een fiscaal instrument bijdragen aan de bouw en plaatsing van circulaire windturbines in Nederland?’.

Masterscriptie
Erasmus School of Law
Departement Tax law
Master Fiscaal recht (Directe Belastingen)
Erasmus Universiteit Rotterdam

Image credits

Header image: image-from-rawpixel-id-3370626-original.jpg

Icon image: wind turbine, solution. Original public domain image from Flickr

Media

Documents