Article

EU Horizon PEER project: Multi-objective route planner

Het PEER project is een Europese samenwerking waarbinnen mens-AI interactie onderzocht wordt met als doel de gebruiker centraal te stellen, transparantie te vergroten, en de AI oplossing personaliseerbaar te maken. Binnen Amsterdam richten we ons op een toegankelijke routeplanner voor mensen met mobiliteitsbeperkingen.

Beschrijving 

Het hyPEr ExpeRt collaborative AI assistant (PEER) project is een door het EU Horizon programma gefinancierd project waarin we samenwerken met academische en industriële partners. Het doel van het project is om de gebruiker centraal te stellen bij zowel het ontwerp als ook de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van AI-systemen. Hierdoor wordt echte samenwerking tussen mens en AI mogelijk. Het project richt zich op de toepassing van AI in complexe sequentiële besluitvormingsproblemen. 

Specifiek zal de stad Amsterdam zich richten op de creatie van een zeer personaliseerbare toegankelijke routeplanner, waarin burgers routes door Amsterdam kunnen vinden die zijn afgestemd op hun individuele toegankelijkheidsbehoeften en -voorkeuren. Dit valt binnen ons bredere doel om de stad toegankelijk te maken voor alle burgers, als onderdeel van het Amsterdam for All project. 

In Amsterdam zullen we een prototype routeplanner creëren, mede-ontworpen met eindgebruikers die behoefte hebben aan toegankelijke routes. Bovendien zullen we een API creëren die toegankelijkheidsinformatie over mogelijke routes in Amsterdam publiekelijk beschikbaar stelt. Onze academische partners zullen helpen bij het identificeren van de juiste functionaliteit voor nieuwe algoritmen die ze zullen ontwikkelen voor personaliseerbare en uitlegbare AI. Dit met als doel om de gebruikers in staat te stellen om de juiste adviezen te krijgen van de toegankelijke routeplanner, wanneer we deze algoritmen integreren in ons prototype. 

Doelstelling 

Het is onze hoop dat een personaliseerbare routeplanner de stad toegankelijker maakt voor iedereen. Het gaat hierbij om een prototype, waarmee we willen aantonen dat het mogelijk is om inclusieve routeplanners aan te bieden. Door hierbij aansluiting te zoeken met lokale partners willen we momentum genereren. Voor evaluatie werken we nauw samen met organisaties zoals Cliëntenbelang. 

Binnen dit project zullen we volledig open source ontwikkelen, rekening houdend met eventuele privacy-gevoeligheid van data. Hierdoor zullen onze resultaten optimaal gedeeld kunnen worden. Datzelfde geldt voor de methodologie rondom de mens-AI interactie, die in de toekomst steeds relevanter zal worden. 

Looptijd 

Oktober 2023 – September 2027 

Opdrachtgevers

Stedelijke Innovatie en R&D

EU Horizon project met meerdere partners: 

 • Gemeente Amsterdam, Stedelijke Innovatie en R&D 
 • Vrije Universiteit Brussel (Coördinator) 
 • Fujitsu Services Gmbh 
 • Centre Aquitain des Technologies del'Information et Electroniques (CATIE) 
 • Instituto de Engenhariade Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciencia (INESC TEC) 
 • Fundacio Eurecat  
 • Alpha Consultants s.r.l. 
 • Technische Universiteit Eindhoven (TU/E) 
 • Univerzita Karlova  
 • Uniwersytet Jagiellonski  
 • MC Shared Services S.A. - Sonae 
 • Proditec  
 • Continental Engineering Services Portugal Unipessoal lda. 

Aanvullend materiaal

-

Bronvermelding

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/888445311/project/101120406/program/43108390/details 

Image credits

Icon image: Pixabay - AI