Collection (2)

Windenergie gemeente Amsterdam - Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid

In het Nederlands Klimaatakkoord uit 2019 is afgesproken dat Nederland voor het behalen van de doelstelling van 49 procent CO2 reductie in 2030 overschakelt naar duurzame elektriciteit. Deze elektriciteit wordt enerzijds opgewekt op zee (doel: 49 TWh), waarvoor het Rijk verantwoordelijk is, en anderzijds op land (doel: 35 TWh). Dit laatste valt onder verantwoordelijkheid van de energieregio’s. Amsterdam is onderdeel van de energieregio Noord-Hollands Zuid.

Als onderdeel van de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 1.0 heeft de gemeenteraad van Amsterdam de ambitie vastgesteld een substantiële bijdrage te willen leveren van tenminste 50 MW extra windenergie (circa 17 nieuwe windmolens) en zonnepanelen op de helft van alle geschikte daken in 2030. Als gevolg daarvan kan met wind- en zonne-energie 80 procent van de Amsterdamse huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien.

More information

Additional info

Image credits

Header image: Animatie windmolens Amsterdam

Sort on: