Article

BSc Thesis - De bouw van circulaire gevels bevorderen middels het verbintenissenrecht

Door Nathan Andreas

Een aanzienlijk gedeelte van het grondstoffengebruik vindt plaats in de bouw, waardoor dit een van de productieketens is waaraan in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie prioriteit wordt gegeven bij de transitie naar een circulair economisch systeem. In de circulaire economie is het belangrijk dat we zowel kijken naar het verminderen van huidige milieu impact in de bouw, als het verlagen van toekomstige impact. Met circulaire gevels als product as a service kunnen we toekomstig hergebruik stimuleren. Bij circulaire gevels is het juridisch gezien echter problematisch dat natrekking van het modulaire onderdeel plaatsvindt, wat leidt tot eigendomsverlies.

De ogenschijnlijk meest voor de hand liggende manier om eigendomsverlies te voorkomen, het vestigen van een opstalrecht, is niet altijd de oplossing. In dit onderzoek wordt onderzocht of het ook mogelijk is om middels het verbintenissenrecht te voorkomen dat er eigendomsverlies van de circulaire gevel plaatsvindt. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: Kan eigendomsverlies door natrekking van circulaire gevels middels het verbintenissenrecht voorkomen worden? Deze hoofdvraag wordt beantwoord door middel van de volgende drie deelvragen:

1. Waarom is een opstalrecht-constructie niet altijd de oplossing om eigendomsverlies door natrekking van circulaire gevels te voorkomen?
2. Kan middels een verbintenisrechtelijke kwalitatieve verplichting-constructie eigendomsverlies door natrekking van circulaire gevels voorkomen worden?
3. Kan middels een verbintenisrechtelijke dubbele huur-constructie eigendomsverlies door natrekking van circulaire gevels voorkomen worden?

Auteur: Nathan Andreas.

Scriptiebegeleider: Ramon Pasma.

Image credits

Header image: Circulaire gevels - Pexels

Icon image: Circulaire gevels - Pexels

Media

Documents